Program rada

Program rada - FLV 2021.


PROGRAM NAUČNOG SKUPA

Društveni i lični izazovi tokom pandemije COVID-19

 

Knjiga apstrakata (.PDF)

 

ČETVRTAK, 25.11. 2021.

 

13.00 – 13.15

OTVARANJE KONFERENCIJE

- Pozdravna reč dekana FLV, prof. dr Mirjane Franceško

- Uvodna reč predsednika Programskog odbora, prof. dr Isidore Wattles

https://bbb.flv.edu.rs/b/flv-4ex-w2i-wod

13.20 – 13.55

PLENARNO PREDAVANJE

 dr Olga Tešović

„Suđenje na daljinu – Međunarodni pravni okvir i praksa drugih država“

https://bbb.flv.edu.rs/b/flv-4ex-w2i-wod

14.10 – 14.50

SEKCIJA

Suđenje na daljinu i rad pravosuđa u uslovima pandemije COVID-19

moderator dr Olga Tešović
https://bbb.flv.edu.rs/b/flv-9bb-wnt-kq2

/

14.50 –
15.00

PAUZA U VIRTUELNOJ ZBORNICI

15.00  – 15.40

PLENARNO PREDAVANJE

Prof. dr Michał Daszkiewicz

“On linguistic and pedagogical gains prompted by the pandemic”
https://bbb.flv.edu.rs/b/flv-4ex-w2i-wod

15.45  – 17.30

SEKCIJA

Metodika nastave stranih jezika u uslovima pandemije COVID-19

moderator prof. dr Vesna Pilipović
https://bbb.flv.edu.rs/b/flv-vjs-iji-yja

Ljudska prava i slobode u uslovima pandemije COVID-19

moderatori prof. dr Petar Teofilović i doc. dr Tamara Gajinov
https://bbb.flv.edu.rs/b/flv-skc-4x4-vrh

17.35 – 18.05

PLENARNO PREDAVANJE

Prof. dr Andreeski Cvetko

“Time series analysis with included structural changes and selection of the optimal model“
https://bbb.flv.edu.rs/b/flv-4ex-w2i-wod

18.10 – 19.00

SEKCIJA

Ekonomski izazovi Pandemije COVID-19

moderator prof. dr Vladimir Njegomir
https://bbb.flv.edu.rs/b/flv-ydt-lxc-uai

Pandemija COVID-19 i promene u jeziku: vokabular današnjice

moderator doc. dr Ana Sentov
https://bbb.flv.edu.rs/b/flv-xm5-gog-dwv

ZAVRŠETAK PRVOG RADNOG DANA

 

PETAK, 26.11. 2021.

 

13.00 – 13.45

PLENARNO PREDAVANJE

Prof. dr Alexander English

“What lessons can we learn from the coronavirus pandemic? Psychological research in a post-pandemic era"
https://bbb.flv.edu.rs/b/flv-4ex-w2i-wod

13.50 – 15.50

SEKCIJA

Psihološki izazovi u pandemiji COVID-19

moderator doc. dr Sanja Batić Očovaj
https://bbb.flv.edu.rs/b/flv-lad-c1w-ay5

Društveno-ekonomski ambijent i mere državne politike u vreme pandemije

moderatori doc. dr Zoran Vavan i doc. dr Marija Mijatović
https://bbb.flv.edu.rs/b/flv-rrr-aye-ebq

15.50 –
16.00

PAUZA U VIRTUELNOJ ZBORNICI

16.00 – 16.40

PLENARNO PREDAVANJE

Prof. dr Andreja Savić

„Pandemije u 21. veku i nјihove refleksije na Globalnu politiku – geopolitički aspekt“
https://bbb.flv.edu.rs/b/flv-4ex-w2i-wod

16.40 – 18.10

SEKCIJA

Digitalni prostor i aspekti bezbednosti tokom pandemije COVID-19

moderator doc. dr Tanja Kaurin
https://bbb.flv.edu.rs/b/flv-vnp-khu-lyd

Izazovi mentalnog zdravlja u doba COVID-19

moderator doc. dr Dragan Žuljević
https://bbb.flv.edu.rs/b/flv-lap-gmh-hw9

18.15 – 19.30

SEKCIJA

Sistem bezbednosti i pandemija COVID-19

moderator prof. dr Zoran Grbić
https://bbb.flv.edu.rs/b/flv-t9r-c86-wun

Posebnosti izvođenja nastave u doba pandemije COVID-19

moderator doc. dr Dušana Šakan
https://bbb.flv.edu.rs/b/flv-2qj-cbq-nbc

19.30 – 20.00

 

ZATVARANJE NAUČNOG SKUPA: RAZMENA UTISAKA UČESNIKA I VIRTUELNI KOKTEL
https://bbb.flv.edu.rs/b/flv-4ex-w2i-wod

 

ZAVRŠETAK NAUČNOG SKUPA

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:00 do 17:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884,
fax: +381(21) 472 7885

Niš: +381(18) 294 220,
fax: +381(18) 294 222

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
conference.flv2021@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542