Pozivno pismo

Društveni i lični izazovi tokom pandemije COVID-19

Pozivno pismo:

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
sa zadovoljstvom Vas poziva na Međunarodni naučni skup

Društveni i lični izazovi tokom pandemije COVID-19

koji će biti održan 25. i 26. novembra 2021. godine. Postupajući u skladu sa jednim od izazova ove pandemije, konferencija će biti održana onlajn – putem portala našeg fakulteta.

Pandemija, s kojom se borimo više od godinu dana, postala je neminovnost svih životnih oblasti, donoseći brojne akutne nedaće. Pokrenula je, takođe, mnoge procese, čije se posledice vide u sadašnjem trenutku, a koje će biti prisutne kako u bliskoj, tako i u daljoj budućnosti. Pandemija je pokrenula čovečanstvo, koje se našlo pred brojnim izazovima: borba s virusom, funkcionisanje zdravstvenih sistema, promene paradigmi školovanja i poslovanja, promene u jeziku i kulturi, ekonomske posledice po pojedinca, institucije i čitave zajednice; povećani su zahtevi za psihološkom podrškom usled bolesti, straha, brojnih velikih promena; redefinisani su pravni i društveni okviri u kojima se novi načini života odvijaju i još dosta toga. Postavljaju se brojna pitanja i traže adekvatni odgovori, koji će pomoći svim uzrasnim grupama, profesijama, zajednicama i pojedincima da prebrode posledice pandemije na najbolji mogući način, doprinoseći tako kvalitetnijem životu i radu.

Smatramo da naučni skup koji organizujemo može doprineti u velikoj meri ovom opštem cilju. Stoga Vas pozivamo da svojim učešćem u konferenciji doprinesete sagledavanju novonastale situacije i diskusiji o mogućim rešenjima. Pozivamo Vas da prezentujete svoj rad u jednoj od sledećih oblasti:

  • pravo i opšte društvene nauke (istorija, sociologija, filozofija, političke nauke)
  • psihologija
  • jezik i književnost
  • ekonomija
  • bezbednost


Zainteresovani se mogu prijaviti do 01. 10. 2021. godine onlajn s apstraktom između 200 i 500 reči.

  • Programski odbor će prijavljenima potvrditi učešće tri nedelje nakon prijave a najkasnije do 20. 10. 2021. godine.
  • Za učešće na naučnom skupu se ne naplaćuje kotizacija. Maksimalan broj autora na jednom radu je tri.
  • Rok za slanje radova je do 01. 02. 2022. godine (upustvo za autore će biti poslato naknadno).
  • Zvanični jezici konferencije su srpski (i zvanični jezici bivše SFRJ) i engleski jezik, te se prijava, apstrakt i rad mogu slati na ovim jezicima.


Dodatne informacije možete potražiti na vebsajtu nskup.flv.edu.rs,
ili nas možete kontaktirati putem mejla conference.flv2021@flv.edu.rs .

Molimo Vas da ovaj poziv prosledite svima za koje smatrate da bi mogli biti zainteresovani.

Uz srdačne pozdrave, očekujemo Vaš doprinos naučnom skupu,

Programski odbor
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:00 do 17:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884,
fax: +381(21) 472 7885

Niš: +381(18) 294 220,
fax: +381(18) 294 222

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
conference.flv2021@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542